Download
Tin tức & sự kiện

​Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC, PE từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc năm 2020 đạt 849 nghìn tấn vói trị giá 1,35 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 3,8% về trị giá so với năm 2019. Trong đó, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC, PE, tăng mạnh so với năm 2019.

Trong năm 2020, PP là chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, đạt 137 nghìn tấn với trị giá 154 triệu USD, tăng 1% về lượng và nhưng giảm 9,1% về trị giá so với năm 2019 và chiếm tỷ trọng 16,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 10% đạt 1.130 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PET từ thị trường Trung Quốc năm 2020 giảm, đạt 103 nghìn tấn với trị giá 84,3 triệu USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 31,8% về trị giá so với năm 2019, chiếm tỷ trọng 12,1% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Giá nhập khẩu trung bình đạt 819 USD/tấn, giảm 25,5%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc (Đvt: nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nhập khẩu Polyete từ thị trường Trung Quốc năm 2020 tăng 16,8% về lượng và tăng 19,7% vể trị giá so với năm 2019, đạt 102 nghìn tấn với trị giá 170 triệu USD, chiếm tỷ trọng 12% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Giá nhập khẩu trung bình tăng 2,4% đạt 1.665 USD/tấn.

Nhập khẩu PVC từ thị trường Trung Quốc năm 2020 tăng mạnh, đạt 74,1 nghìn tấn với trị giá 83 triệu USD, tăng 125% về lượng và tăng 123% về trị giá so với năm 2019, chiếm tỷ trọng 8,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.121 USD/tấn, giảm 0,6%.

Nhập khẩu PE từ thị trường Trung Quốc trong năm 2020 tăng 41,4% về lượng và tăng 32,3% về trị giá so với năm 2019, đạt 53,1 nghìn tấn với trị giá 74,3 triệu USD và chiếm tỷ trọng 6,3% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.399 USD/tấn, giảm 6,4%.

Cơ cấu chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2020

% theo khối lượng

 

 

Nhập khẩu nhựa Acrylic từ thị trường Trung Quốc năm 2020 tăng nhẹ 0,2% về lượng và giảm 6,2% về trị giá so với năm 2019, đạt 41,8 nghìn tấn với trị giá 65,1 triệu USD và chiếm tỷ trọng 4,9% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 6,4%, đạt 1.556 USD/tấn.

Nhập khẩu nhựa PU từ thị trường Trung Quốc năm 2020 đạt 39,5 nghìn tấn với trị giá 105 triệu USD, giảm 13,6% về lượng và giảm 15,8% về trị giá so với năm 2019, chiếm tỷ trọng 4,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 2,5%, đạt 2.647 USD/tấn.

Nhập khẩu PS từ thị trường Trung Quốc năm 2020 đạt 32,5 nghìn tấn với trị giá 41,8 triệu USD, giảm 6,3% về lượng và giảm 11,8% về trị giá so với năm 2019, chiếm tỷ trọng 3,8% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.287 USD/tấn, giảm 5,8%.

Tin tức liên quan

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Năm mới, xu hướng tăng bắt đầu vào khoảng đầu tháng Mười một vẫn còn nguyên trên thị trường PET của Ai Cập. Được hỗ trợ bởi giá cước vận tải cao hơn và nhu cầu tốt hơn trên thị trường xuất khẩu, giá hàng nhập khẩu đã sẵn sàng để kết thúc năm nay một cách mạnh mẽ.

(ĐTCK) Hiệp định RCEP được khởi động vào năm 2012 theo sáng kiến của ASEAN nhằm khuyến khích thương mại giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và 6 đối tác ban đầu là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.

Hiệp định thương mại tự do Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) (FTA) đã được ký kết vào cuối tuần qua giữa Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia và tất cả 10 thành viên ASEAN. Không nghi ngờ gì nữa, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy thương mại polymer giữa các quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương vì nó nhằm mục đích giảm dần hoặc loại bỏ thuế nhập khẩu ở 15 quốc gia trong hai thập kỷ tới. Đối với PP và PE, việc giảm hoặc xóa bỏ thuế quan khác nhau giữa các loại sản phẩm và quốc gia.

Giỏ hàng